I Międzynarodowy Spontaniczny Turniej Tańca Współczesnego i Jazzowego

Festiwal ma za zadanie promować lokalnych artystów wśród gości  zagranicznych, sprzyjać powstawaniu przyjaźni  międzynarodowych między młodymi wykonawcami i młodymi odbiorcami sztuki jaką jest taniec teatralny i sceniczny.

Zwycięzcami turnieju zostali Giuseppe Conte i Marcelina Ratyńska. Gratulujemy!

fot. Janusz Mazurek